Ներբեռնել ուղեցույցը

Հաշվետվությունը տեսնելու համար խնդրում ենք ընտրել հաշվետվության տեսակը, տարեթիվը և համապատասխանաբար մնացած ֆիլտերները և սեղմել «Կիրառել»:

Հարկեր և վճարներ

2016
Ըստ կազմակերպության Ըստ ՊԵԿ-ի
Կազմակեպության անվանում Հարկերը Գումարը Ընդամենը գումարը՝ Հարկերը Գումարը Ընդամենը գումարը՝
«ԼԻԴԻԱՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ՄՈԼԻԲԴԵՆԻ ԱՇԽԱՐՀ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԼԵՌ-ԷՔՍ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԱԽԹԱԼԱՅԻ Լեռնահարստացման Կոմբինատ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 261977208 261977208 Ռոյալթի 261977208 261977208
«ՄԵՂՐԱՁՈՐ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 179795895 179795895 Ռոյալթի 179795895 179795895
«ԹԱԹՍԹՈՈՒՆ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ՍԱԳԱՄԱՐ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԳԵՈՊՐՈՄԱՅՆԻՆԳ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 4366089149 4366089149 Ռոյալթի 4366089149 4366089149
«ԱԿՏԻՎ ԼԵՌՆԱԳՈՐԾ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ՎԱՐԴԱՆԻ ԶԱՐԹՈՆՔԸ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԱԳԱՐԱԿԻ ՊՄԿ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 1142148537 1142148537 Ռոյալթի 1142148537 1142148537
«ՂԱՐԱԳՈՒԼՅԱՆՆԵՐ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԳԵՂԻ ԳՕԼԴ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ՖՈՐՉՆ ՌԻԶՈՐՍԻՍ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԹԵՂՈՒՏ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 5189215503 5189215503 Ռոյալթի 5189215503 5189215503
«ՊԱՐԱՄԱՈՒՆՏ ԳՈԼԴ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԱՏ-ՄԵՏԱԼՍ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 11212487547 11212487547 Ռոյալթի 11212487547 11212487547
«ՉԱԱՐԱՏ ԿԱՊԱՆ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 1218950994 1218950994 Ռոյալթի 1218950994 1218950994
«ՄԵԳՈ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ՄԱՐՋԱՆ ՄԱՅՆԻՆԳ ՔՈՄՓԱՆԻ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԼԻՃՔՎԱԶ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
Ընդամենը գումարը` ըստ կազմակերպությունների 23,570,664,833 Ընդամենը գումարը` ըստ կազմակերպությունների 23,570,664,833
2017
Ըստ կազմակերպության Ըստ ՊԵԿ-ի
Կազմակեպության անվանում Հարկերը Գումարը Ընդամենը գումարը՝ Հարկերը Գումարը Ընդամենը գումարը՝
«ԼԻԴԻԱՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ՄՈԼԻԲԴԵՆԻ ԱՇԽԱՐՀ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ՎԱՐԴԱՆԻ ԶԱՐԹՈՆՔԸ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԹԱԹՍԹՈՈՒՆ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԱԽԹԱԼԱՅԻ Լեռնահարստացման Կոմբինատ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 535815687 535815687 Ռոյալթի 535815687 535815687
«ՄԵՂՐԱՁՈՐ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 72952359 72952359 Ռոյալթի 72952359 72952359
«ՍԱԳԱՄԱՐ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 731215214 731215214 Ռոյալթի 731215214 731215214
«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 17842943413 17842943413 Ռոյալթի 17842943413 17842943413
«ԼԵՌ-ԷՔՍ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ՊԱՐԱՄԱՈՒՆՏ ԳՈԼԴ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԱԿՏԻՎ ԼԵՌՆԱԳՈՐԾ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ՄԵԳՈ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ՄԱՐՋԱՆ ՄԱՅՆԻՆԳ ՔՈՄՓԱՆԻ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԱԳԱՐԱԿԻ ՊՄԿ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 877533442 877533442 Ռոյալթի 877533442 877533442
«ԳԵՈՊՐՈՄԱՅՆԻՆԳ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 5833298061 5833298061 Ռոյալթի 5833298061 5833298061
«ՄՈՒԼՏԻ ԳՐՈՒՊ» ԿՈՆՑԵՌՆ ՍՊԸ
Ռոյալթի 12460936 12460936 Ռոյալթի 12460936 12460936
«ԹԵՂՈՒՏ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 7143173908 7143173908 Ռոյալթի 7143173908 7143173908
«ՂԱՐԱԳՈՒԼՅԱՆՆԵՐ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԳԵՂԻ ԳՕԼԴ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ՖՈՐՉՆ ՌԻԶՈՐՍԻՍ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԱՏ-ՄԵՏԱԼՍ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ՉԱԱՐԱՏ ԿԱՊԱՆ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 4525419536 4525419536 Ռոյալթի 4525419536 4525419536
«ՎԱՅՔ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 267000 267000 Ռոյալթի 267000 267000
«ԼԻՃՔՎԱԶ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԱՍՍԱԹ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԲԱԿՏԵԿ ԷԿՈ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
Ընդամենը գումարը` ըստ կազմակերպությունների 37,575,079,556 Ընդամենը գումարը` ըստ կազմակերպությունների 37,575,079,556
2018
Ըստ կազմակերպության Ըստ ՊԵԿ-ի
Կազմակեպության անվանում Հարկերը Գումարը Ընդամենը գումարը՝ Հարկերը Գումարը Ընդամենը գումարը՝
«ԳԵՈՊՐՈՄԱՅՆԻՆԳ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 6639749203 6639749203 Ռոյալթի 6639749203 6639749203
«ԼԵՌ-ԷՔՍ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԱԳԱՐԱԿԻ ՊՄԿ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 1265000825 1265000825 Ռոյալթի 3268105776 3268105776
«ԱԽԹԱԼԱՅԻ Լեռնահարստացման Կոմբինատ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 446647949 446647949 Ռոյալթի 446647949 446647949
«ՍԱԳԱՄԱՐ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ՄՈԼԻԲԴԵՆԻ ԱՇԽԱՐՀ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ՖՈՐՉՆ ՌԻԶՈՐՍԻՍ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԱՍՍԱԹ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԳԵՂԻ ԳՕԼԴ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 20566080584 20566080584 Ռոյալթի 20566080584 20566080584
«ԹԱԹՍԹՈՈՒՆ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԼԻՃՔՎԱԶ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ՂԱՐԱԳՈՒԼՅԱՆՆԵՐ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԼԻԴԻԱՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ՄԵՂՐԱՁՈՐ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 121776115 121776115 Ռոյալթի 121776115 121776115
«ԹԵՂՈՒՏ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 124296597 124296597 Ռոյալթի 124296597 124296597
«ԱԿՏԻՎ ԼԵՌՆԱԳՈՐԾ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ՄՈՒԼՏԻ ԳՐՈՒՊ» ԿՈՆՑԵՌՆ ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ՄԱՐՋԱՆ ՄԱՅՆԻՆԳ ՔՈՄՓԱՆԻ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ՄԵԳՈ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ՎԱՐԴԱՆԻ ԶԱՐԹՈՆՔԸ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԱՏ-ՄԵՏԱԼՍ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ՊԱՐԱՄԱՈՒՆՏ ԳՈԼԴ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ՉԱԱՐԱՏ ԿԱՊԱՆ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 3379116541 3379116541 Ռոյալթի 3379116541 3379116541
«ԲԱԿՏԵԿ ԷԿՈ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ՎԱՅՔ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 27500 27500 Ռոյալթի 27500 27500
Ընդամենը գումարը` ըստ կազմակերպությունների 32,542,695,314 Ընդամենը գումարը` ըստ կազմակերպությունների 34,545,800,265
2019
Ըստ կազմակերպության Ըստ ՊԵԿ-ի
Կազմակեպության անվանում Հարկերը Գումարը Ընդամենը գումարը՝ Հարկերը Գումարը Ընդամենը գումարը՝
«ՄՈԼԻԲԴԵՆԻ ԱՇԽԱՐՀ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԱՍՍԱԹ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 22556261860 22556261860 Ռոյալթի 22556261860 22556261860
«ԲԱԿՏԵԿ ԷԿՈ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ՎԱՐԴԱՆԻ ԶԱՐԹՈՆՔԸ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ՂԱՐԱԳՈՒԼՅԱՆՆԵՐ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԹԵՂՈՒՏ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 1194956782 1194956782 Ռոյալթի 1194956782 1194956782
«ՖՈՐՉՆ ՌԻԶՈՐՍԻՍ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ՄԵՂՐԱՁՈՐ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 153037198 153037198 Ռոյալթի 153037198 153037198
«ԱԿՏԻՎ ԼԵՌՆԱԳՈՐԾ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ՄՈՒԼՏԻ ԳՐՈՒՊ» ԿՈՆՑԵՌՆ ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ՍԱԳԱՄԱՐ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԼԻԴԻԱՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԳԵՈՊՐՈՄԱՅՆԻՆԳ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 9777640803 9777640803 Ռոյալթի 9777640803 9777640803
«ԼԵՌ-ԷՔՍ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ՎԱՅՔ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԱԳԱՐԱԿԻ ՊՄԿ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 949647538 949647538 Ռոյալթի 925831374 925831374
«ՉԱԱՐԱՏ ԿԱՊԱՆ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 2356868472 2356868472 Ռոյալթի 2356868472 2356868472
«ՊԱՐԱՄԱՈՒՆՏ ԳՈԼԴ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԹԱԹՍԹՈՈՒՆ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԱԽԹԱԼԱՅԻ Լեռնահարստացման Կոմբինատ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 461986594 461986594 Ռոյալթի 461986594 461986594
«ԳԵՂԻ ԳՕԼԴ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԼԻՃՔՎԱԶ» ՓԲԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
«ԱՏ-ՄԵՏԱԼՍ» ՍՊԸ
Ռոյալթի 0 0 Ռոյալթի 0 0
Ընդամենը գումարը` ըստ կազմակերպությունների 37,450,399,247 Ընդամենը գումարը` ըստ կազմակերպությունների 37,426,583,083