Ներբեռնել ուղեցույցը

Հաշվետվությունը տեսնելու համար խնդրում ենք ընտրել հաշվետվության տեսակը, տարեթիվը և համապատասխանաբար մնացած ֆիլտերները և սեղմել «Կիրառել»:

Վճարված տեղական հարկերը և վճարները

2016
Ըստ կազմակերպության Ըստ ՏԿԶՆ-ի (համայնքների)
Կազմակեպության անվանում Հարկերը Գումարը Համայնքը Հարկերը Գումարը Համայնքը
«ՉԱԱՐԱՏ ԿԱՊԱՆ» ՓԲԸ
Հողի հարկ 1319275 Կապանի քաղաքապետարան Հողի հարկ 35102 Կապան
Հողի հարկ 35102 Կապանի քաղաքապետարան Հողի հարկ 1323175 Կապան
Հողի հարկ 4336 Կապանի քաղաքապետարան
Ընդամենը գումարը` ըստ կազմակերպությունների 1,358,713 Ընդամենը գումարը` ըստ կազմակերպությունների 1,358,277
2017
Ըստ կազմակերպության Ըստ ՏԿԶՆ-ի (համայնքների)
Կազմակեպության անվանում Հարկերը Գումարը Համայնքը Հարկերը Գումարը Համայնքը
«ՉԱԱՐԱՏ ԿԱՊԱՆ» ՓԲԸ
Հողի հարկ 1343917 Կապանի քաղաքապետարան Հողի հարկ 35102 Կապան
Հողի հարկ 17551 Կապանի քաղաքապետարան Հողի հարկ 1345024 Կապան
Հողի հարկ 2168 Կապանի քաղաքապետարան
Ընդամենը գումարը` ըստ կազմակերպությունների 1,363,636 Ընդամենը գումարը` ըստ կազմակերպությունների 1,380,126

Վարձակալության վճարներ

2016
Ըստ կազմակերպության Ըստ ՏԿԶՆ-ի (համայնքերի)
Կազմակեպության անվանումը Վարձակալության օբյեկտը Համայնքը Հաշվետու տարում վճարված Վարձակալության օբյեկտը Համայնքը Հաշվետու տարում վճարված
«ՉԱԱՐԱՏ ԿԱՊԱՆ» ՓԲԸ
Անշարժ գույք 0 0 Անշարժ գույք
Տրանսպորտային միջոց 0 0 Տրանսպորտային միջոց
Հողամաս Կապանի քաղաքապետարան 8902346 Հողամաս Կապան 11869800
Հողամաս Կապանի քաղաքապետարան 96785774 Հողամաս Կապան 3663200
Հողամաս Կապան 600000
Հողամաս Կապան 89555120
Ընդամենը գումարը` ըստ կազմակերպությունների 105,688,120 Ընդամենը գումարը` ըստ կազմակերպությունների 105,688,120
2017
Ըստ կազմակերպության Ըստ ՏԿԶՆ-ի (համայնքերի)
Կազմակեպության անվանումը Վարձակալության օբյեկտը Համայնքը Հաշվետու տարում վճարված Վարձակալության օբյեկտը Համայնքը Հաշվետու տարում վճարված
«ՉԱԱՐԱՏ ԿԱՊԱՆ» ՓԲԸ
Անշարժ գույք 0 0 Անշարժ գույք
Տրանսպորտային միջոց 0 0 Տրանսպորտային միջոց
Հողամաս Կապանի քաղաքապետարան 10880645 Հողամաս Կապան 11869800
Հողամաս Կապանի քաղաքապետարան 96246855 Հողամաս Կապան 3663200
Հողամաս Կապան 600000
Հողամաս Կապան 90994500
Ընդամենը գումարը` ըստ կազմակերպությունների 107,127,500 Ընդամենը գումարը` ըստ կազմակերպությունների 107,127,500