Ներբեռնել ուղեցույցը

Հաշվետվությունը տեսնելու համար խնդրում ենք ընտրել հաշվետվության տեսակը, տարեթիվը և համապատասխանաբար մնացած ֆիլտերները և սեղմել «Կիրառել»:

Արտադրություն

2017
Կազմակեպության անվանումը Արտադրատեսակները Ծավալը Չափի միավորը Ընդամենը՝ արժեքը
«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ Ֆեռոմոլիբդեն 6557 թմտ 29585018787
Պղնձի հանքաքարեր և խտահանքեր 286674 թմտ 68958122006
Ընդամենը արժեքը` ըստ կազմակերպությունների 98,543,140,793
2016
Կազմակեպության անվանումը Արտադրատեսակները Ծավալը Չափի միավորը Ընդամենը՝ արժեքը
«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ Ֆեռոմոլիբդեն 6519 թմտ 32797460563
Պղնձի հանքաքարեր և խտահանքեր 237578 թմտ 62801622380
Ընդամենը արժեքը` ըստ կազմակերպությունների 95,599,082,943
2018
Կազմակեպության անվանումը Արտադրատեսակները Ծավալը Չափի միավորը Ընդամենը՝ արժեքը
«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ Ֆեռոմոլիբդեն 7183 տոննա 39812569861
Պղնձի հանքաքարեր և խտահանքեր 269919 տոննա 65700104053
Ընդամենը արժեքը` ըստ կազմակերպությունների 105,512,673,914