Ներբեռնել ուղեցույցը

Հաշվետվությունը տեսնելու համար խնդրում ենք ընտրել հաշվետվության տեսակը, տարեթիվը և համապատասխանաբար մնացած ֆիլտերները և սեղմել «Կիրառել»:

Արտահանում

2018
Ըստ կազմակերպության Ըստ ՊԵԿ-ի
Կազմակեպության անվանումը Արտադրատեսակները Ծավալը Չափի միավորը Ընդամենը՝ արժեքը Արտահանման երկրները Արտահանում՝ ըստ արտադրատեսակի Ծավալը Չափի միավորը Ընդամենը՝ արժեքը
«ՄԵՂՐԱՁՈՐ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ Ոսկու պարունակությամբ թանկարժեք մետաղի խտանյութ 2828 տոննա 1575554505 Շվեյցարական համադաշնություն Ոսկու պարունակությամբ թանկարժեք մետաղի խտանյութ 1287210 կգ 743110625
«ԹԵՂՈՒՏ» ՓԲԸ Պղնձի հանքաքարեր և խտահանքեր 0 չմտ 0 0 Պղնձի հանքաքարեր և խտահանքեր 32 կգ 1451000
Գունավոր մետաղների հանքաքար 2 կգ 2412
«ՉԱԱՐԱՏ ԿԱՊԱՆ» ՓԲԸ Պղնձի հանքաքարեր և խտահանքեր 9483 թմտ 22052809387 Շվեյցարիա Պղնձի հանքաքարեր և խտահանքեր 40240324 կգ 1026574892000
Ցինկի հանքաքարեր և խտահանքեր 12473 թմտ 9894377834 Բելգիա Ցինկի հանքաքարեր և խտահանքեր 6015410 կգ 5194290017
Ընդամենը իրացման արժեքը՝ ըստ կազմակերպությունների 33,522,741,726 Ընդամենը իրացման արժեքը` ըստ կազմակերպությունների 1,032,513,746,054