Ներբեռնել ուղեցույցը

Հաշվետվությունը տեսնելու համար խնդրում ենք ընտրել հաշվետվության տեսակը, տարեթիվը և համապատասխանաբար մնացած ֆիլտերները և սեղմել «Կիրառել»:

Զբաղվածություն

2019
Կազմակեպության անվանումը Կին Տղամարդ Օտարերկրյա քաղաքացի ՀՀ քաղաքացի
«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ 1052 3574 11 4615
Ընդամենը զբաղվածություն` 4,626
2018
Կազմակեպության անվանումը Կին Տղամարդ Օտարերկրյա քաղաքացի ՀՀ քաղաքացի
«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ 1020 3424 17 4427
Ընդամենը զբաղվածություն` 4,444