Ներբեռնել ուղեցույցը

ՀՀ պետական բյուջե վճարված հարկեր և վճարներ

Գծապատկերներով ներկայացվում են մետաղական հանքաքար արդյունահանող ընկերությունների կողմից ՀՀ պետական բյուջե վճարված հարկերի և վճարների մեծությունները՝ ՀՀ դրամով: Աղբյուրը՝  Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի զեկույցի համար Պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից ներկայացված հրապարակային հաշվետվություններ: 

2017-2019 թվականների համար հաշվետվություններ են ներկայացվել մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման իրավունք ունեցող բոլոր ընկերությունների համար: 2016 թվականի համար ԱՃԹՆ-ի հաշվետվություններ չեն ներկայացրել «Մուլտի Գրուպ Կոնցեռն» ՍՊԸ-ն, «Ասսաթ» ՍՊԸ-ն, «Բակտեկ էկո» ՍՊԸ-ն, «Վայք Գոլդ» ՍՊԸ-ն:

graphics empty
graphics empty