Ներբեռնել ուղեցույցը

Զբաղվածություն

Գծապատկերով ներկայացվում է 2016-2017թթ. Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի զեկույցի համար մետաղական հանքաքար արդյունահանող ընկերությունների կողմից ներկայացված զբաղվածության տվյալները:

graphics empty