Ներբեռնել ուղեցույցը

Արտադրությունը

Գծապատկերներով ներկայացվում են 2016-2019թթ. Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի զեկույցի համար մետաղական հանքաքար արդյունահանող ընկերությունների կողմից ներկայացված` հաշվետու տարիներին արտադրված արտադրատեսակների արժեքները:


Ըստ տարիների
Արտադրատեսակը Արժեքը (ՀՀ դրամ)
Պղնձի հանքաքարեր և խտահանքեր
170 074 062 006
Մոլիբդենի խտանյութ
21 992 216 716
Ոսկու պարունակությամբ թանկարժեք մետաղի խտանյութ
16 825 348 887
Ոսկի, արծաթ պարունակող Դորե ձուլակտորներ
44 709 873 082
Ցինկի հանքաքարեր և խտահանքեր
8 122 420 634
Գունավոր մետաղների հանքաքար
2 081
Ֆեռոմոլիբդեն
41 797 758 738
2021