Ներբեռնել ուղեցույցը

Արտադրությունը

Գծապատկերներով ներկայացվում են 2016-2019թթ. Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի զեկույցի համար մետաղական հանքաքար արդյունահանող ընկերությունների կողմից ներկայացված` հաշվետու տարիներին արտադրված արտադրատեսակների արժեքները:

graphics empty