Ներբեռնել ուղեցույցը

Արտադրությունը

Գծապատկերներով ներկայացվում են 2016-2017թթ. Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի զեկույցի համար մետաղական հանքաքար արդյունահանող ընկերությունների կողմից ներկայացված` հաշվետու տարիներին արտադրված արտադրատեսակների արժեքները:


Ըստ տարիների
Արտադրատեսակը Արժեքը (ՀՀ դրամ)
Ոսկի, արծաթ պարունակող Դորե ձուլակտորներ
58 611 368 613
Պղնձի հանքաքարեր և խտահանքեր
110 301 990 761
Մոլիբդենի խտանյութ
2 405 905 988
Ֆեռոմոլիբդեն
39 812 569 861
Ոսկու պարունակությամբ թանկարժեք մետաղի խտանյութ
1 581 087 238
Ցինկի հանքաքարեր և խտահանքեր
9 576 215 206
2018