Ներբեռնել ուղեցույցը

Արտադրությունը

Գծապատկերներով ներկայացվում են 2016-2019թթ. Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի զեկույցի համար մետաղական հանքաքար արդյունահանող ընկերությունների կողմից ներկայացված` հաշվետու տարիներին արտադրված արտադրատեսակների արժեքները:


Ըստ տարիների
Արտադրատեսակը Արժեքը (ՀՀ դրամ)
Պղնձի հանքաքարեր և խտահանքեր
137 675 797 814
Ոսկի, արծաթ պարունակող Դորե ձուլակտորներ
52 730 530 716
Ֆեռոմոլիբդեն
48 103 070 437
Մոլիբդենի խտանյութ
5 709 219 530
Ոսկու պարունակությամբ թանկարժեք մետաղի խտանյութ
1 680 824 981
Ցինկի հանքաքարեր և խտահանքեր
7 578 895 041
Պղնձի խտանյութ
4 611 798 690
2019