Ներբեռնել ուղեցույցը

Արտահանումը

Գծապատկերներով ներկայացվում են 2016-2019թթ. Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի զեկույցի համար մետաղական հանքաքար արդյունահանող ընկերությունների կողմից ներկայացված՝ հաշվետու տարիներին արտահանված արտադրատեսակների արժեքները՝ ըստ մաքսային հայտարարագրերի տվյալների:

graphics empty