Ներբեռնել ուղեցույցը

Արտահանումը

Գծապատկերներով ներկայացվում են 2016-2017թթ. Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի զեկույցի համար մետաղական հանքաքար արդյունահանող ընկերությունների կողմից ներկայացված՝ հաշվետու տարիներին արտահանված արտադրատեսակների արժեքները՝ ըստ մաքսային հայտարարագրերի տվյալների:


Ըստ տարիների
Արտադրատեսակը Արժեքը (ՀՀ դրամ)
Ոսկի, արծաթ պարունակող Դորե ձուլակտորներ
78 260 203 977
Պղնձի հանքաքարեր և խտահանքեր
196 244 936 226
Մոլիբդենի խտանյութ
3 157 593 397
Ֆեռոմոլիբդեն
59 700 316 036
Ոսկու պարունակությամբ թանկարժեք մետաղի խտանյութ
1 575 554 505
Ցինկի հանքաքարեր և խտահանքեր
9 894 377 834
2018