Ներբեռնել ուղեցույցը

Արտահանումը

Գծապատկերներով ներկայացվում են 2016-2019թթ. Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի զեկույցի համար մետաղական հանքաքար արդյունահանող ընկերությունների կողմից ներկայացված՝ հաշվետու տարիներին արտահանված արտադրատեսակների արժեքները՝ ըստ մաքսային հայտարարագրերի տվյալների:


Ըստ տարիների
Արտադրատեսակը Արժեքը (ՀՀ դրամ)
Պղնձի հանքաքարեր և խտահանքեր
248 860 747 343
Մոլիբդենի խտանյութ
10 489 199 676
Ոսկու պարունակությամբ թանկարժեք մետաղի խտանյութ
7 689 706 329
Ոսկի, արծաթ պարունակող Դորե ձուլակտորներ
59 897 761 051
Ցինկի հանքաքարեր և խտահանքեր
8 183 405 808
Թանկարժեք մետաղների հանքաքար
2 081
2021