Ներբեռնել ուղեցույցը

Ֆինանսական հոսքերի համադրում

Համադրման աղյուսակում ներկայացված են 27 մետաղական հանքաքար արդյունահանող ընկերությունների և պետական մարմինների՝ անկախ անդմինիստրատորի կողմից հաստատված հրապարակային հաշվետվությունների տվյալները:

Համաձայն ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի որոշման՝ համադրվող են համարվել այն կազմակերպությունները, որոնք հաշվետու ֆինանսական տարում ՀՀ պետական բյուջե են վճարել 150մլն դրամին համարժեք կամ դրանից բարձր հարկեր և վճարումներ (բացառությամբ՝ բնապահպանության նախարարությանը վճարված գումարները և մաքսային վճարներն ու տուրքերը): Անկախ ադմինիստրատորը համադրել է 2018թ. համար 9, 2017թ․ համար 11 և 2016թ․ համար 9 ընկերությունների հրապարակային հաշվետվություններով ներկայացված ֆինանսական տվյալները։

 

2018Թ․ ՀԱՄԱԴՐՎՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

 1. «ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
 2. «ԳԵՈՊՐՈՄԱՅՆԻՆԳ ԳՈԼԴ»  ՍՊԸ
 3. «ՉԱԱՐԱՏ ԿԱՊԱՆ» ՓԲԸ
 4. «ԱԳԱՐԱԿԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
 5. «ԼԻԴԻԱՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ
 6. «ԹԵՂՈՒՏ» ՓԲԸ
 7. «ԱԽԹԱԼԱՅԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
 8. «ՄԵՂՐԱՁՈՐ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ
 9. «ԼԵՌ-ԷՔՍ» ՍՊԸ

 

2017Թ․ ՀԱՄԱԴՐՎՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

 1. «ԱԳԱՐԱԿԻ ՊՂՆՁԱ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
 2. «ԱԽԹԱԼԱՅԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
 3. «ԳԵՈՊՐՈՄԱՅՆԻՆԳ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ
 4. «ԿԱՊԱՆԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
 5. «ԼԻԴԻԱՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ
 6. «ԼԵՌ-ԷՔՍ» ՍՊԸ
 7. «ՄԵՂՐԱՁՈՐ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ
 8. «ՄՈՒԼՏԻ ԳՐՈՒՊ» ԿՈՆՑԵՌՆ ՍՊԸ
 9. «ՍԱԳԱՄԱՐ» ՓԲԸ
 10. «ԹԵՂՈՒՏ» ՓԲԸ
 11. «ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ

 

2016Թ․ ՀԱՄԱԴՐՎՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

 1. «ԱԳԱՐԱԿԻ ՊՂՆՁԱ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
 2. «ԱԽԹԱԼԱՅԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
 3. «ԳԵՈՊՐՈՄԱՅՆԻՆԳ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ
 4. «ԿԱՊԱՆԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
 5. «ԼԻԴԻԱՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ
 6. «ԼԵՌ-ԷՔՍ» ՍՊԸ
 7. «ՄԵՂՐԱՁՈՐ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ
 8. «ԹԵՂՈՒՏ» ՓԲԸ
 9. «ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ