Ներբեռնել ուղեցույցը

Ֆինանսական հոսքերի համադրում

Համադրման աղյուսակում ներկայացված են 27 մետաղական հանքաքար արդյունահանող ընկերությունների և պետական մարմինների՝ անկախ անդմինիստրատորի կողմից հաստատված հրապարակային հաշվետվությունների տվյալները:

Համաձայն ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի որոշման՝ համադրվող են համարվել այն կազմակերպությունները, որոնք հաշվետու ֆինանսական տարում ՀՀ պետական բյուջե են վճարել 150մլն դրամին համարժեք կամ դրանից բարձր հարկեր և վճարումներ (բացառությամբ՝ բնապահպանության նախարարությանը վճարված գումարները և մաքսային վճարներն ու տուրքերը): Անկախ ադմինիստրատորը համադրել է 2018թ. համար 9, 2017թ․ համար 11 և 2016թ․ համար 9 ընկերությունների հրապարակային հաշվետվություններով ներկայացված ֆինանսական տվյալները։

 

2018Թ․ ՀԱՄԱԴՐՎՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

 1. «ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
 2. «ԳԵՈՊՐՈՄԱՅՆԻՆԳ ԳՈԼԴ»  ՍՊԸ
 3. «ՉԱԱՐԱՏ ԿԱՊԱՆ» ՓԲԸ
 4. «ԱԳԱՐԱԿԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
 5. «ԼԻԴԻԱՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ
 6. «ԹԵՂՈՒՏ» ՓԲԸ
 7. «ԱԽԹԱԼԱՅԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
 8. «ՄԵՂՐԱՁՈՐ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ
 9. «ԼԵՌ-ԷՔՍ» ՍՊԸ

 

2017Թ․ ՀԱՄԱԴՐՎՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

 1. «ԱԳԱՐԱԿԻ ՊՂՆՁԱ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
 2. «ԱԽԹԱԼԱՅԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
 3. «ԳԵՈՊՐՈՄԱՅՆԻՆԳ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ
 4. «ԿԱՊԱՆԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
 5. «ԼԻԴԻԱՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ
 6. «ԼԵՌ-ԷՔՍ» ՍՊԸ
 7. «ՄԵՂՐԱՁՈՐ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ
 8. «ՄՈՒԼՏԻ ԳՐՈՒՊ» ԿՈՆՑԵՌՆ ՍՊԸ
 9. «ՍԱԳԱՄԱՐ» ՓԲԸ
 10. «ԹԵՂՈՒՏ» ՓԲԸ
 11. «ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ

 

2016Թ․ ՀԱՄԱԴՐՎՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

 1. «ԱԳԱՐԱԿԻ ՊՂՆՁԱ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
 2. «ԱԽԹԱԼԱՅԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
 3. «ԳԵՈՊՐՈՄԱՅՆԻՆԳ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ
 4. «ԿԱՊԱՆԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
 5. «ԼԻԴԻԱՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ
 6. «ԼԵՌ-ԷՔՍ» ՍՊԸ
 7. «ՄԵՂՐԱՁՈՐ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ
 8. «ԹԵՂՈՒՏ» ՓԲԸ
 9. «ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ

2018

eiti.combinations.description.2018

ՊԵԿ
Պետական բյուջե վճարված Պետական մարմնի կողմից Ընկերության կողմից ներկայացված Անհամապատասխանությունը
Շահութահարկ 15880462396 15652268824 228193572
Եկամտային հարկ 17847818012 17455777232 392040780
Ավելացված արժեքի հարկ -38170141255 -24278613591 -13891527664
Ակցիզային հարկ 0 0 0
Ռոյալթի 34545800265 32542695314 2003104951
Բնօգտագործման վճարներ 65722685 39463798 26258887
Բնապահպանական հարկեր՝ ըստ բնապահպանական հարկի և բնօգտագործման վճարների միասնական հարկային հաշվարկների 50486325 56194571 -5708246
ԵԱՏՄ երկրներից ներմուծված ապրանքների համար բնապահպանական հարկեր՝ ըստ ներկայացված ներմուծման հարկային հայտարարագրերի 24721328 7324936 17396392
ԵԱՏՄ անդամ չհամարվող երկրներից ներմուծված ապրանքների համար բնապահպանական հարկեր՝ ըստ ներկայացված մաքսային հայտարարագրերի 7473744 23437229 -15963485
Մաքսավճարներ 0 0 0
Ընդամենը 30252343500 41498548313 -11246204813
ՏԻՄ
Տեղական բյուջե վճարված Պետական մարմնի կողմից Ընկերության կողմից ներկայացված Անհամապատասխանությունը
Գույքահարկ 60122774 67061650 -6938876
Հողի հարկ 23157244 24932331 -1775087
Վարձակալության վճարներ 939394521 913025301 26369220
Ընդամենը 1022674539 1005019282 17655257
Շրջակա միջավայրի նախարարություն
Տեղական բյուջե վճարված Պետական մարմնի կողմից Ընկերության կողմից ներկայացված Անհամապատասխանությունը
Շրջակա միջավայրի պահապնության դրամագլխի համալրում 286453088 285016036 1437052
Մշտադիտարկումների իրականացման վճար 401172797 377214863 23957934
Ընդամենը 687625885 662230899 25394986