Ներբեռնել ուղեցույցը

2016 և 2017 թվականների Ֆինանսական հոսքերի համադրում

Համադրման աղյուսակում ներկայացված են 27 մետաղական հանքաքար արդյունահանող ընկերությունների և պետական մարմինների՝ անկախ անդմինիստրատորի կողմից հաստատված հրապարակային հաշվետվությունների տվյալները:

Համաձայն ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի որոշման՝ համադրվող են համարվել այն կազմակերպությունները, որոնք հաշվետու ֆինանսական տարում ՀՀ պետական բյուջե են վճարել 150մլն դրամին համարժեք կամ դրանից բարձր հարկեր և վճարումներ (բացառությամբ՝ բնապահպանության նախարարությանը վճարված գումարները և մաքսային վճարներն ու տուրքերը): Անկախ ադմինիստրատորը համադրել է 2017թ․ համար 11 ընկերության և 2016թ․ համար 9 ընկերության հրապարակային հաշվետվություններով ներկայացված ֆինանսական տվյալները։

2017Թ․ ՀԱՄԱԴՐՎՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

 1. «ԱԳԱՐԱԿԻ ՊՂՆՁԱ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
 2. «ԱԽԹԱԼԱՅԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
 3. «ԳԵՈՊՐՈՄԱՅՆԻՆԳ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ
 4. «ԿԱՊԱՆԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
 5. «ԼԻԴԻԱՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ
 6. «ԼԵՌ-ԷՔՍ» ՍՊԸ
 7. «ՄԵՂՐԱՁՈՐ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ
 8. «ՄՈՒԼՏԻ ԳՐՈՒՊ» ԿՈՆՑԵՌՆ ՍՊԸ
 9. «ՍԱԳԱՄԱՐ» ՓԲԸ
 10. «ԹԵՂՈՒՏ» ՓԲԸ
 11. «ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ

2016Թ․ ՀԱՄԱԴՐՎՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

 1. «ԱԳԱՐԱԿԻ ՊՂՆՁԱ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
 2. «ԱԽԹԱԼԱՅԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
 3. «ԳԵՈՊՐՈՄԱՅՆԻՆԳ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ
 4. «ԿԱՊԱՆԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
 5. «ԼԻԴԻԱՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ
 6. «ԼԵՌ-ԷՔՍ» ՍՊԸ
 7. «ՄԵՂՐԱՁՈՐ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ
 8. «ԹԵՂՈՒՏ» ՓԲԸ
 9. «ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ